Znajdujesz się na www.nadobrypoczatek.com : Kim jest Doula
Kim jest doula
 
     
 
     Doula (z greckiego) - to kobieta która służy. Współcześnie oznacza osobę, która w profesjonalny sposób wspiera fizycznie oraz
 
emocjonalnie kobietę rodzącą i w połogu, dostarcza jej niezbędnych informacji i udziela praktycznych wskazówek. Doula rozumie
 
i chroni fizjologiczny przebieg porodu, odpowiada na emocjonalne potrzeby kobiety na każdym jego etapie. Pozostaje z rodzącą
 
przez cały czas trwania porodu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa. Doula zajmuje się również osobą bliską, która
 
towarzyszy rodzącej ułatwiając jej udział w porodzie w sposób, na jaki jest ona gotowa. Pomaga jej również radzić sobie
 
z negatywnymi emocjami - lękiem, poczuciem bezradności czy niekompetencji. Doula nie dubluje osoby bliskiej. Raczej pomaga jej
 
w jak najlepszym wspieraniu rodzącej, ale nie przejmuje jej zadań i nie spycha w cień.
 
 


     Obecność douli jest ważna!
Badania wykazały, że dzięki obecności douli:

 

        - skraca się czas porodu,          

- zmniejsza się ryzyko porodu zabiegowego czy cesarskiego cięcia,

- rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe,

- pogłębia się więź i poprawia współpraca między rodzącą a jej partnerem,                                          

- rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matki,

rzadziej występują problemy z karmieniem piersią.

                                                                                                                                     


     Do głównych zadań douli należy zapewnienie emocjonalnego wsparcia i komfortu rodzącej. Pomoc douli ma charakter
 
NIEMEDYCZNY. W odróżnieniu od położnej, która może być zaangażowana w opiekę nad wieloma kobietami jednocześnie, doula
 
poświęca czas i swoją uwagę tylko jednej osobie w sposób nieprzerwany.


     Doula pomaga kobiecie w radzeniu sobie ze skurczami, jest z nią w fizycznym kontakcie. Dotyka ją delikatnie, aby dodać jej
 
otuchy, ale też masuje w zdecydowany sposób, aby przynieść ulgę w skurczu. Ociera pot z czoła i chwali rodzącą. Gdy jest taka
 
potrzeba, oddycha razem z nią, wydaje dźwięki. Pełni też rolę łącznika między rodząca/parą a personelem medycznym. Informuje
 
i dba o to, aby informacje przekazywane przez położną lub lekarza były zrozumiałe.
 


     Rola douli nie kończy się z chwilą urodzenia dziecka. Tuż po porodzie czuwa nad pierwszym kontaktem między matką
 
a dzieckiem, i dba o to, aby karmienie rozpoczęło się w sposób prawidłowy. Dba o komfort matki również po porodzie - pomaga jej
 
umyć się, pamięta o jedzeniu. Odpowiada na pytania i wątpliwości młodych rodziców.


Źródło: http://www.rodzicpoludzku.pl/   

 

 

 

 


Wszystie prawa zastrzeżone przez właściciela strony.
Jeśli strona nie wyświetla się poprawinia włącz obsługę javascript.
Zakazuje się kopiowania matariałów umieszczonych na stronie bez zgody właściciela.
Stronę wykonała firma allkardo
;